Sierakowo, Poznańska
3 202 000 PLN
Działka (Przemysłowa) na sprzedaż , 53 381 m2
59.98 PLN /m2
Powierzchnia
53 381 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 313323
Powierzchnia: 53 381 m2
Cena za m2: 59.98 PLN
Cena: 3 202 000 PLN

Opis nieruchomości:

Miejscowość
Site name Strefa Aktywności Gospodarczej Sierakowo Pólnoc I
Economic Activity Zone Sierakowo Północ I
Powierzchnia
Area available Razem ok. 5,33 ha, bezpośrednio wzdłów DK36
Together c.a. 5,33 ha, directly along DK 36
32/40 2,0019 ha RVI
34/6 3,3362 ha RV, RVI

Razem ok. 14 ha, bezpośrednio wzdłuż DK36
Together c.a. 14 ha, directly along DK 36
11/10 3,1376 ha RV, RVI, PsV, W
14/2 1,1800 ha
RV, RVI, PsV, W
14/9 0,4049 ha PsV, W gz
32/59 2,4416 ha RV, RVI
32/25 4,6800 ha RV, RVI
32/55 0,0424 ha W
14/3 2,3200 ha RV, RVI

Właściciel
Owner Właściciel prywatny
Natural person
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning Przemysł, Produkcja, Logistyka
Industry, Production, Logistics
Droga dojazdowa
Acces road Proponowany teren położony jest bezpośrednio przy obwodnicy DK36. Droga dojazdowa do terenu to zjazd z byłej DK5, której obecnym administratorem jest gmina Rawicz.
The proposed area is located directly near the ring road of the national road DK36. The access road, however, is the exit of the former national road DK5, that is currently under the management of Rawicz Municipality.
Odległość od autostrady
Nearest motorway Autostrada A4 - 1 h, Poznań 70 min. Wrocław 20 min.
A4 - 1 h, A2 - up to 1 h 30 min
Motorway to Poznań 70 min, to Wrocław 20 min.
Elektryczność
Electricity T/Y
Gaz
Gas T/Y
Water
Water supply T/Y

Położenie
Location Nazwa lokalizacji
Site name Sierakowo
Miasto/Gmina
Town/Commune Rawicz
Powiat
District Rawicki
Województwo
Province (Voivodship) Wielkopolskie
Powierzchnia nieruchomości
Area od property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)
Max area available (as one piece) 5ha and 14ha

Kształt działki
The shape of the site Nieregularny, możliwość zabudowy samych hal
Irregular possibility
Możliwość powiększeni terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description) T/Y from 1,2,3 to 5, 14
Informacje dotyczące nieruchomości
Property informationOrientacyjna cena gruntu brutto [PLN/m2] Approx. Land price gross [PLN/m2] 65-70 zł, w zależności od lokalizacji i powierzchni gruntu
65-70 zł, it depends on lokalization and surface
Właściciel/e
Owner/s Właściciel prywatny
Natural person
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T/N
Valid zonin plan (Y/N) Tak, od 02.2018
Yes, from 02.2018,
Charakterystyka działki
Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią
Soil class with area Klasa V i VI - brak konieczności odralniania
Class V and VI - it is not necessary to change the status of farm land
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m] Teren płaski
Flat area
Obecne użytkowanie
Present usage Rolnicze

Agricultural
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Soil and underground water pollution (Y/N) N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m] 1,50 - 1,75 m ppt/below the ground level
Czy były prowadzone badania geologiczne (T/N)
Were geological research done (Y/N) T/Y, dobre warunki, good conditio
Ryzyko wystąpień zalań lub obsunięć terenu (T/n)
Risk of flooding or land slide (y/N) N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N) N
Przeszkody występujące na powierzchnie terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N) N
Połączenia transportowe
Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and widt of access road) Proponowany teren położony jest bezpośrednio przy obwodnicy DK36. Droga dojazdowa do terenu to zjazd z byłej DK5, której obecnym administratorem jest gmina Rawicz.
The proposed area is located directly near the ring road of the national road DK36. The access road, however, is the exit of the former national road DK5, that is currently under the management of Rawicz Municipality.
Autostrada / droga krajowa
Nearest motorway / national road Skrzyżowanie DK36 z S5: 3 min
Autostrada A4: 1 h
Autostrada A2: do 1 h 30 min

S5 expressway - Rawicz junction (crossroad with DK 36) 3 min.
A4: 1 h
A2: up to 1 h 30 min..
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km Wrocław, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Malczyce
Kolej [km]
Railway line [km] Rawicz, ul. Dworcowa - 7 min., pociągi osobowe i towarowe (magistrala kolejowa Wrocław-Poznań)
The railway station - passenger and cargo trains - Rawicz, Dworcowa Street, 7 min ( Wrocław-Poznań mainline)
Bocznica kolejowa [ km]
Railway siding [km] Rawicz Wschód, ul. Kamińskiego, 8 min.
Rawicz East - Rawicz, Kamińskiego Street, 8 min.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km] Wrocław Starachowice: 40 min.
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km] Wrocław - 30 min.
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie ( T/N)
Electricity (Y/N) T/ Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m] 150 m od Strefy
Aktywności Gospodarczej.
Warunki przyłączenia: 10 MW lub indywidualnie więcej.
150 m from Economic Activity Zone.
Terms and conditions of connection: 10 MW or more. 1 MW now on the site.
Napięcie
Voltage [kV] W zależności od potrzeb Inwestora
Depending on Investor’s requirements
Dostępna moc
Available capacity [MV] W zależności od potrzeb Inwestora
Depending on Investor’s requirements
Gaz na terenie (T/N)
Gaz (Y/N) Ok. 1700 m od granicy terenu. Ponadto, w gminie Rawicz
zlokalizowane są źródła gazu ziemnego. Po badaniach pierwszego odwiertu wiadomo,
że jest to bardzo dobrej jakości gaz w liczbie 1.4 mln dm3. Firma wydobywcza otwarta jest na negocjacje z naszymi inwestorami.
Yes. Gas grid is located ca. 1700 m from the boundary of the site Moreover, there are sources of natural gas in Rawicz Municipality. Carried research
showed that there is 1.4 mln dm3 of high quality gas in Rawicz. The mining company is
willing to negotiate with investors.
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection pint (distance from boundary) [m] 1700 m gaz, od trefy Aktywności Gospodarczej.
Warunki przyłączeniowe: 80 m3/h lub więcej
1700 m gaz from Economic Activity Zone.
Terms and conditions od connection: 80 m3/h or more.
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3] -
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h] -
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N) T/Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m
Bezpośrednio przy granicy Strefy Aktywności Gospodarczej - budowa do końca kwartału 2016
Directly near the boundary of Economic Activity Zone - it will have been prepared by the end of the second quarter of 2016
Dostępna objętość
Available capacity 300 m3/h
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N) T/Y
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) Bezpośrednio przy granicy Strefy Aktywności Gospodarczej - budowa do końca II kwartału 2016.
Directly near the boundary of Economic Activity Zone - it will have been prepared by the end of the second quarter of 2016
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h] 300 m3/24h
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
Treatment plant (Y/N) Rawicz, ul. Półwiejska
Rawicz, Półwiejska street
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N) Wybór operatora sieci zależy od inwestora
The choice of the mobile phone operator depends on investor’s requirements
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) Jak wyżej
Ditto.
Uwagi
Comments 1. Bardzo dobra lokalizacja - dostępność dróg szybkiego ruchu
2. Łatwy dostęp do lotnisk: Wrocław, Poznań
3. Bardzo dobry stan infrastruktury technicznej
4. Kompleks z pełną dokumentacją i pomysłem na budowę oraz gwarancją budowy pod klucz w 12 miesięcy
5. Wykwalifikowana kadra zainteresowana podjęciem zatrudnienia
6. Możliwość dostosowania oferty kształcenia młodzieży oraz dorosłych do potrzeb przedsiębiorcy
7. Bogata oferta kulturalno-sportowa
8. Profesjonalny system obsługi inwestora

1.Convenient location - direct access to express roads
2. Facile access to the airports - Wrocław, Poznań
3. Great condition of infrastructure
4. complex with the concept of building with documentation is prepared,
with the guarantee of turn-key building with in 12 months
5. Qualified workers, who are interested in taking up a job
6. The possibility of adjusting the model of education of teenagers and adults to investor’s needs
7. Impressive cultural and sports offer
8. Professional inwestor service
Osoba do kontaktu
Contact person

Skontaktuj się z agentem :
Enklava Property Pośrednictwo i Zarządzanie

Telefon : 607 159 929

enklava@enklava.com.pl


Lokalizacja: